De missie en waarden van Paperless Logistics:

  • besparing voor organisaties realiseren
  • duurzaam gebruik van energie en materie bevorderen
  • snelheid, veiligheid, zekerheid vergroten

 

Van black box naar glass box

Wij werken met de volgende systematiek:
Fase 1 blackbox: uw vraagstuk (inventariseren en analyseren)
Fase 2 whirlbox: uw en onze ideeën (interpreteren en creëren)
Fase 3 sortbox: onze oplossingen (selecteren en presenteren)
Fase 4 glassbox : uw resultaat  (implementeren en evalueren)

fasering